MEIDÄN STRATEGIAMME

MEIDÄN STRATEGIAMME

Paras vakuutusmeklari taloyhtiöille ja pk-yrityksille

TM-Vakuutusvälitys Oy on asiakaslähtöinen vakuutusmeklaritoimisto Järvenpäässä. Toimintamme on alkanut vuonna 2003.

Kivijalkamme on ollut jo vuosia kiinteistövakuutusten hoito. Vuoden 2017 alusta olemme hakeneet kasvua yritysten vakuutusten ja henkilöasiakkaiden vakuutusten hoidossa ja kasvulle on hyvä ”maaperä” tunnettavuutemme ansiosta.

Yrityksemme tehtävänä on etsiä vakuutusmarkkinoilta asiakasyrityksellemme mahdollisimman kattava vakuutusturva kustannustehokkaaseen hintaan.

Vakuutusmeklari toimii aina asiakkaansa toimeksiannosta. Toimeksiantosopimuksesta käy selville, mitä asiakas ja vakuutusmeklari ovat sopineet. Sopimuksen lisäksi asiakas antaa vakuutusmeklarille valtakirjan, jolla vakuutusmeklari voi edustaa asiakasta vakuutusasioissa.

Vakuutusmeklariksi rekisteröitävällä on oltava vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys. Vakuutusmeklaritutkinnon suorittanut henkilö on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusmeklarin toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Visio

Visiomme on olla asiakkaista ja henkilöstöstä välittävä, uudistuva, sekä turvallinen ja vastuullinen yritys.

Missio

Missiomme on tarjota vakuutus- ja vahinkoasioiden hoitopalveluita vastuullisesti ja kestävästi.

Arvot

Yrityksemme arvoja ovat vastuullisuus, luotettavuus, tasapuolisuus ja rehellisyys.