Tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietosuoja-asetus (GDPR)

Tietosuoja-asetus (GDPR)

TM-Vakuutusvälitys Oy käyttää vakuutuksenottajan antamia henkilökohtaisia tietoja hallinnoidakseen ja kilpailuttaakseen vakuutusta sekä hoitaakseen korvauskäsittelyn. Näitä tietoja ovat mm. vakuutuksenottajan perushenkilötiedot, kuten vakuutettujen nimet, osoitteet ja vakuutusnumero, mutta ne voivat sisältää myös yksityiskohtaisempia tietoja vakuutetuista (esimerkiksi iät, terveydentilat, yksityiskohtaisia tietoja vakuutetusta omaisuudesta, vahinkoilmoituslomakkeita, korvauspäätöksiä), jos nämä ovat merkityksellisiä tietoja vakuutuksen hoitamiseksi.

Asiakkaan tunnistaminen

Turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi haluamme tuntea kaikki asiakkaamme mahdollisimman hyvin. Voimme myös vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, kun tunnemme heidät hyvin.

Vakituinen asiakas on tunnistettava ennen asiakassuhteen aloittamista. Vakuutussopimuksen edunsaajan henkilöllisyys tulee todeta silloin, kun edunsaajan vakuutukseen perustuva oikeus realisoituu. Liiketoimen suuruus ei vaikuta tunnistamisvelvollisuuteen. Vakituinen asiakassuhde tarkoittaa esimerkiksi vakuutussopimuksen tekoa tai vastaavaa pysyväisluonteista asiakassuhdetta.

Satunnainen asiakas tarkoittaa yksittäisen liiketoimen suorittavaa henkilöä. Tällainen henkilö on tunnistettava, jos yksittäisen liiketoimen tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien arvo ylittää 15 000 euroa. Yksittäinen liiketoimi tarkoittaa esimerkiksi laskun maksamista tai valuutanvaihtoa. Ilmoitusvelvollisella on aina oikeus tunnistaa asiakas, vaikka liiketoimi olisi arvoltaan pienempi.

TM-Vakuutusvälitys Oy suorittaa tunnistamisen esimerkiksi kuvallisen henkilökortin tai passin avulla (kopiot dokumenteista). Kyseisiä asiakirjoja emme säilytä sähköisessä muodossa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.