Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuuvakuuttaminen

Korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää tuottamuksen. Lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä tulee löytyä peruste korvausvelvollisuudelle. Mikäli perustetta sille ei löydy, eikä kyseessä ole tuottamus, ei henkilöllä tai yrityksellä ole korvausvelvollisuutta, eikä siten myöskään vahinko ole lähtökohtaisesti vastuuvakuutuksesta korvattava. Korvausratkaisut tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti, saatujen selvitysten pohjalta ja näin ollen epäselvissä tapauksissa voidaan asia jättää vakuutusyhtiön ratkaistavaksi.

Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata henkilö- ja esinevahinkoja vakuutusehtojen mukaan. Vakuutusehdoissa on vakuutusyhtiökohtaisia ja toimialakohtaisia eroja, mutta yleisimpinä vastuuvakuutuksen rajoitusehtoina voidaan mainita esimerkiksi käsiteltävänä ja huolehdittavana olevalle omaisuudelle, vuokratulle tai lainatulle koneelle tai kiinteistölle aiheutetut vahingot. Myös hitaasti, pitkän ajan kuluessa syntyneet vahingot, on pääsääntöisesti rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Myös muun muassa tuotevastuu ja konsulttivastuuvahinko ovat pääsääntöisesti vastuuvahingon piiristä rajattuja. Niiden varalle voidaan kuitenkin ottaa, toimialan niin edellyttäessä, erilliset tuotevastuuvakuutukset ja konsulttivastuuvakuutukset. Samoin kuin käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus voidaan pääsääntöisesti laajentaa vastuuvakuutukselle. Vakuutusyhtiöistä riippuen on myös saatavilla erilaisia yrityspaketteja toimialoittain, joissa muun muassa käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus, sekä esimerkiksi tilapäisesti hallussa oleva työkone on laajennettu vakuutukselle. Myös vakuutusehdoissa voi olla yhtiökohtaisia laajennuksia toimialoittain.

Vahingon sattuessa on tärkeää, että vakuuttamisvaiheessa on huomioitu kaikki toimialat, sekä yrityksen toimialan kannalta tarpeelliset laajennukset. Vakuutusmeklarin yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa yritystä vakuuttamaan myös vastuuvahinkoriskit oikein, sekä auttaa mahdollisissa vahinkotilanteissa selvittämään, onko yrityksellä tai yksilöllä korvausvelvollisuutta. Kuten alussa mainittiin, voidaan epäselvissä tilanteissa asia jättää vakuutusyhtiön ratkaistavaksi. Vakuutusmeklarimme ja vahinkoasiantuntijamme tekevät mielellään vahinkoilmoitukset puolestanne myös näissä tilanteissa.

Mikäli heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen, vastaamme mielellämme!

Vahingonkorvausvelvollisuus

Lähteet:
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: https://www.fine.fi/oppaat/julkaisu/henkilovahinkojen-korvaaminen-vastuuvakuutuksesta
Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *